Výkon exekutorského úřadu zanikl dnem 31.12.2016

 


Rozhodnutím Prezidia Exekutorské komory ČR byl ustanoven zástupcem
 
Mgr. David Vybíral, LL.M, soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 6

 

 

Adresa: Vítězné náměstí 10/829

             160 00 Praha 6 - Bubeneč

                        

Telefon: +420 220 561 160,

                    + 420 233 321 252 (251)

 E-mail: podatelna@exekutorpraha6.cz

ID datové schránky: ityucxp

www.exekutorpraha6.cz